بزرگراه کردستان ، چهارراه آ اس پ ، نبش شیراز جنوبی ، دبیرستان فرزانگان یک تهران دوره اول
شماره تماس: 88032570 - 88607427 - 88032570
 
نقشه