چاپ خبر
دبیرستان دوره اول فرزانگان یک شنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۲
نماز ، نجوای عاشقانه
سلام رفقا👋🏻
خوبید؟؟🥰
خداقوت از امتحانات..😎🤓
اتصال به منبع اصلی نور برای همه‌مون ضروریه.. 🌸
اینو فراز و فرودها تو زندگی‌، بهم‌مون یادآوری می‌کنه..👌
برای دریافت انرژی‌های مثبت، 
تو نمازخونه منتظرتون هستیم..🥰
انتهای پیام/.