چاپ خبر
دبیرستان دوره اول فرزانگان یک یکشنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
مشاوره پایه هفتم و هشتم
 
قابل توجه دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و دهم
 
در راستای اجرای فرایند نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، سامانه نماد برای اجرای آزمون غربالگری پایه روانشناختی از ۲۵ آبان ماه لغایت ۳۰ آذر ماه فعال می باشد.

:ballot_box_with_check:مراحل جهت فعال سازی آزمون های غربالگری پایه روانشناختی توسط مدیران مدارس متوسطه اول و دوم

:arrow_left: ورود به my.medu.ir
:arrow_left: سامانه نماد
:arrow_left: مدیریت کلاس ها
:arrow_left: فعال سازی آزمون ها

:ballot_box_with_check:مراحل جهت اجرای آزمون غربالگری پایه روانشناختی توسط دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و دهم

:arrow_left: ورود به my.medu.ir
:arrow_left: خدمات پرورشی دانش آموزان
:arrow_left: سامانه نماد
:arrow_left: آزمون های غربالگری

پس از ثبت و تایید نهایی آزمون، نتایج غربالگری دانش آموزان در کارتابل مشاور مدرسه قابل دستیابی است.
 
تاریخ جلسات مشاوره پایه هفتم 
جدول مشاوره با اولیا پایه هفتم.pdf
 
تاریخ جلسات مشاوره پایه هشتم
جدول مشاوره با اولیا پایه هشتم.pdf
 
انتهای پیام/.